O NAS

ACCOUNTING SERVICES to kompetentny partner biznesowy specjalizujący się w świadczeniu wysokiej jakości kompleksowych usług audytorskich, księgowych oraz doradczych.
Tworzony przez zespół doświadczonych audytorów z jednej z największych polskich firm audytorskich, posiadamy również doświadczenie zdobyte podczas pracy w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Stosując najwyższe standardy w obsłudze klienta, wykazując się znakomitą znajomością przepisów i realiów polskiego rynku gospodarczego w relacjach biznesowych opieramy się na realizacji ustalonych celów, pełnej dyskrecji, zrozumieniu potrzeb klienta i poszanowaniu jego czasu.
Gwarantujemy profesjonalne podejście do wykonywanej pracy, zapewniamy rzetelność świadczonych usług, oraz kompleksową i profesjonalną obsługę naszych Klientów.

AUDYT

Zapewniamy pełen zakres usług związanych z rewizją finansową, przeprowadzanych zgodnie z przyjętymi zasadami badania sprawozdań finansowych: Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej oraz Krajowych Standardów Rewizji.

Oferujemy audyt finansowy, profesjonalne badania i przeglądy sprawozdań finansowych (UOR i MSSF) oraz doradztwo dotyczące mechanizmów kontroli i systemów księgowych (które możemy ocenić w dowolnym momencie roku obrotowego).

INNE USŁUGI

Pozostałe usługi, w tym z zakresu innych usług biegłego rewidenta oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych:

 • audyt informacji finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych (m.in. aporty niepieniężne, plany połączenia, plany podziału)
 • przekształcenie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości na MSR i inne regulacje oraz sporządzenie pakietów konsolidacyjnych dla właścicieli
 • usługowe prowadzeniem ksiąg rachunkowych w oparciu o krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
 • wydawania opinii w sprawie ujęcia w księgach i sprawozdaniu finansowym określonych zdarzeń gospodarczych
 • kompilacja sprawozdania finansowego
 • sporządzenie sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF
 • sporządzanie okresowych raportów finansowych
 • audyt i wyprowadzanie zaległości w ewidencji księgowej
 • opracowania zasad polityki rachunkowości
 • modyfikacja lub aktualizacja planu kont
 • weryfikacja stosowanych schematów ewidencyjnych